God service – hele vejen

Task force

Esbjerg Kommune er i flere år i streg blevet kåret til Danmarks mest erhvervsvenlige kommune blandt de største kommuner i Danmark.

Vi vil yde den bedste service når din virksomhed vil købe erhvervsjord og etablere sig. Derfor har Teknik og Miljø en task force, der er klar i forbindelse med større og komplekse erhvervsbyggesager.

Ved eksempelvis køb af grund og efterfølgende byggeri, ændringer i produktionen eller udvidelse af din virksomhed, samarbejder vi på tværs af kommunens afdelinger og øvrige myndigheder for at give din virksomhed en høj service.

 

Samarbejdsparterne kan være:

- DIN Forsyning

- Esbjerg Havn

- Esbjerg Lufthavn

- Business Esbjerg

- Andre relevante myndigheder og styrelser

 

På mødet bliver problemstillinger præsenteret via virksomhedens repræsentanter – ofte med bistand fra en rådgiver – og mødet munder som regel ud i en skitseret ramme for det videre arbejde. Via chefen for Byudvikling & Økonomi er Teknik & Miljøs repræsentanter ofte på forhånd orienteret om hvilke problemstillinger, der skal drøftes på mødet. Dette sker for at sikre en så hurtig fremdrift i processen som muligt.

 

Virksomhedslodsordning

Vi har stor succes med vores task force, og har derfor lavet en lignende ordning for små og mellemstore virksomheder. Hovedformålet er at sikre en smidig og optimal sagsgang for virksomheder, der eksempelvis har behov for at udvide de fysiske rammer.

 

Med indførelse af ordningen sættes der nu yderligere fokus på, at eksempelvis byggesager og miljøsager sikres den mest optimale gang fra ansøgning til tilladelse.

 

Byggesagsområdet – som indgang – er et godt eksempel på, hvor virksomhedslodsordningen anvendes og fungerer efter hensigten. Byggesagsbehandleren vurderer, hvilke myndighedsområder der skal involveres, og selve sagsbehandlingen forestås af de erfarne sagsbehandlere på de respektive områder. Det er alle byggesagsbehandlerne på erhvervssager, der indgår i ordningen.

 

I de fleste sager er udgangspunktet et dialogmøde med ansøger og dennes rådgiver samt medarbejdere fra de relevante myndighedsområder. Ex. Miljø & Byggeri og Brand og Redning.

 

Kontakt

Ønsker du og din virksomhed at gøre brug af vores task force eller virksomhedslodsordning, er du velkommen til at kontakte Stadsarkitekt Morten Harder og høre nærmere om mulighederne. Det kan gøres på mohou@esbjerg.dk eller tlf. 7616 3307.

 

Kontakt Køb & Salg

Vi kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at købe eller reservere en grund.
 

Køb & Salg
Esbjerg Kommune

Lone Brink Bech 
lobb@esbjergkommune.dk
7616 1302

 

Trine Brinch Sonnichsen 
tbs@esbjergkommune.dk
7616 1312

Kommunens erhvervsliv

Vil du vide mere om erhvervslivet i Esbjerg Kommune?

Business Esbjerg er klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe jer godt i gang.

businessesbjerg.dk

Tilflytterservice

Hvis du eller dine medarbejdere overvejer at flytte til kommunen, så er Tilflytterservice et godt sted at starte. De kan blandt meget andet vejlede om boligområder. 

Newcomer service provides help in english as well.

Pia Enemark
+45 2047 3206
piene@esbjergkommune.dk

Tilflytterservice

Vil du også bygge bolig?

Se en oversigt over de mange forskellige boligområder i Esbjerg Kommune, hvor der er parcelhusgrunde til salg.

Læs mere