Hvorfor vælge Esbjerg Kommune?

Der er rigtig mange gode grunde til at vælge Esbjerg Kommune som hjemsted for sin virksomhed. Nedenfor har vi udvalgt otte af dem, vi synes er de bedste.

 

 

 

 

Esbjerg Kommune er i flere år i streg blevet kåret til Danmarks mest erhvervsvenlige kommune blandt de største kommuner i Danmark.

Vi vil yde den bedste service når din virksomhed vil købe erhvervsjord og etablere sig. Derfor har Teknik og Miljø en task force, der er klar i forbindelse med større og komplekse erhvervsbyggesager.

 

Vi har også en virksomhedslodsordning for de små og mellemstore virksomheder - den kan du læse mere om her.

 

Ved eksempelvis køb af grund og efterfølgende byggeri, ændringer i produktionen eller udvidelse af din virksomhed, samarbejder vi på tværs af kommunens afdelinger og øvrige myndigheder for at give din virksomhed en høj service.

Der samarbejdes blandt andet med DIN Forsyning, Esbjerg Havn, Esbjerg Lufthavn, Business Esbjerg og andre relevante myndigheder og styrelser for at sikre at alle aspekter er gennemtænkt til gavn for din beslutningsproces, når du skal træffe et valg om at investere.

 

Alt afhængig af problemstillingens indhold indkaldes til et indledende møde med virksomheden og repræsentanter fra relevante afdelinger i Teknik & Miljø.

 

Mødedeltagerne udgør typisk et fast panel, bestående af kontorchefen i Bygningsmyndigheden, Industrimiljøchefen, kontorchefen i By- & Arealudvikling, Vejchefen og relevante chefer fra Esbjerg Forsyning. Alt afhængig af sagens karakter kan der blive tale om en supplering med afdelingschefer og direktøren.

 

På mødet bliver problemstillinger præsenteret via virksomhedens repræsentanter – ofte med bistand fra en rådgiver – og mødet munder som regel ud i en skitseret ramme for det videre arbejde. Via chefen for Byudvikling & Økonomi  er Teknik & Miljøs repræsentanter ofte på forhånd orienteret om hvilke problemstillinger, der skal drøftes på mødet. Dette sker for at sikre en så hurtig fremdrift i processen som muligt.

 

Ønsker du og din virksomhed at gøre brug af vores task force, er du velkommen til at kontakte Stadsarkitekt Morten Harder og høre nærmere om mulighederne. Det kan gøres på mohou@esbjerg.dk eller tlf. 7616 3307.


Hvad enten det er sø, luft eller landtransport, så har vi i Esbjerg Kommune en unik og velfungerende infrastruktur. Med europæiske og internationale skibsanløb, motorvejsnet til E20 og E45 til resten af Skandinavien og Europa samt internationale flyforbindelser, kan vi tilbyde din virksomhed en infrastruktur, der gør din logistik fleksibel, både når det gælder transport af varer og tiltrækning af arbejdskraft.

 

Her er infrastrukturen god, uanset hvilken transport du benytter.

  • Direkte forbindelse med motorvej til Danmarks største havn. Motorvejsnettet kan også bringe dig til Hamborg eller København på 3 timer.

  • Esbjerg Lufthavn har flyafgange til og fra vores to energinaboer, Aberdeen og Stavanger og er Danmarks største heliport, der servicerer offshoreindustrien med mandskabsflyvninger.

  • På kun 45 min. i bil er du i Billund Lufthavn med internationale forbindelser.

  • På 2,5 time er du i København med toget og jernbaneforbindelsen er forbundet med hele Europa.

  • Med cirka 6.000 årlige skibsanløb og internationale service line forbindelser til andre havne i Europa som f.eks. Immingham (UK) og Zeebrugge (BE) er Esbjerg Havn Danmarks port mod vest og dermed forbundet til resten af verdenen.


Uanset hvor i kommunen din virksomhed ønsker at etablere sig, vil I blive en del af et stort netværk af virksomheder. 

Her bor 5.200 virksomheder fordelt på mange forskellige brancher. En stor del af virksomhederne er placeret i Esbjerg, hvor 3.500 virksomheder inden for industri, energi og mange flere brancher er placeret. I Esbjerg finder du mange forskellige byggegrunde som passer til dine behov.

 

I Danmarks ældste by Ribe, er der flere attraktive erhvervsområder. I Ribe bliver du en del af et virksomhedsnetværk på 800 virksomheder. Ribe er en af Danmarks største turistattraktioner og er meget stor indenfor handel og industri.

 

I Bramming, som er Esbjerg kommunes tredjestørste by, får du en optimal infrastruktur til motorvejen. I byen findes mange store industrivirksomheder og attraktive grunde. I Bramming bliver du en del af et virksomhedsnetværk på 500 virksomheder.

 

Derudover har vi en række erhevrvsgrunde til salg i kommunens mindre byer, hvoraf mange vil egne sig godt til håndværksvirksomheder.


Esbjerg er under rivende udvikling som Danmarks EnergiMetropol, og du har mulighed for at komme med ombord. Her ved vi både noget om vindmøller, offshoreindustri og datavirksomheder.

 

Esbjerg Havn har siden 1874 været et knudepunkt for søtransport og handel mellem Danmark og resten af verden. I dag er Esbjerg Havn et internationalt, multimodalt transportcentrum og en vigtig skandinavisk port til hele verden. Over 200 virksomheder er samlet på havnen, som er arbejdsplads for 10.000 personer.

 

Esbjerg er i dag basehavn for den danske offshoreindustri og mange store olie- og gasvirksomheder er placeret i Esbjerg.

Vi har den førende havn i Europa inden for håndtering og udskibning af vindmøller. Mere end 4/5 af den nuværende havvindkapacitet, der er installeret i Europa, er udskibet fra Esbjerg Havn.

 

Esbjerg Havn er desuden Danmarks førende RoRo-havn. Over 4,5 millioner tons gods passerer hvert år gennem havnen, som også er Danmarks største havn for bilimport.


Det såkaldte havfruekabel går i land i Esbjerg Kommune, og det giver optimale udviklingspotentialer for virksomheder der beskæftiger sig med data.


Arbejdsstyrken i Esbjerg kommune er ikke kun stor, den er også meget tilgængelig. God infrastruktur, både i forhold til offentlig transport og motorveje gør, at arbejdskraften i og omkring Esbjerg Kommune har glimrende muligheder for at pendle. Det betyder, at hvis din virksomhed ligger i Esbjerg Kommune, vil du have nem adgang til en stor. potentiel arbejdsstyrke.

 

Erhvervsstrukturen i kommunen ser ud som nedenfor:

Branche

Antal virksomheder

Antal arbejdspladser

Bygge og anlæg

452

4318

Erhvervsservice

530

7475

Finansiering og forsikring

661

816

Handel og transport mv.

1576

15129

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

448

9806

Information og kommunikation

112

767

Kultur, fritid og anden service

440

2545

Landbrug, skovbrug og fiskeri

269

1569

Offentlig administration, undervisning og sundhed

709

17667


Med næsten 6.000 studerende på de 60 videregående uddannelser, er Esbjerg en attraktiv studieby. Her finder du:

 

- Aalborg Universitet Esbjerg

- Syddansk Universitet Esbjerg

- Erhvervsakademi Sydvest

- Syddansk Musikkonservatorium- & Skuespillerskole

- University College Syddanmark

 

Der er med andre ord et væld af studerende i kommunen. Det kan komme din virksomhed til gavn på flere forskellige måder, blandt andet ved at sikre adgang til studiemedarbejdere, praktikanter og kvalificeret arbejdskraft ved afslutning.


Esbjerg Kommune har et rigt kulturliv med det ikoniske Utzonbyggeri, Esbjerg Musikhus, museer og meget andet. Samtidig er kommunen placeret på kanten af Vadehavet, hvilket giver adgang til helt unik natur. Det gør det attraktivt for medarbejdere at bosætte sig i kommunen.

 

Derudover står kommunens Tilfytterservice klar til at hjælpe med både stort og småt i forbindelse med en flytning til kommunen. Læs mere på www.nyiesbjerg.dk.

Newcomer service is more than happy to provide help in english as well.


Kontakt Køb & Salg

Vi kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at købe eller reservere en grund.
 

Køb & Salg

Esbjerg Kommune

Lone Brink Bech 
lobb@esbjergkommune.dk
7616 1302

 

Trine Brinch Sonnichsen 
tbs@esbjergkommune.dk
7616 1312

Kommunens erhvervsliv

Vil du vide mere om erhvervslivet i Esbjerg Kommune?

Business Esbjerg er klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe jer godt i gang.

businessesbjerg.dk

Tilflytterservice

Hvis du eller dine medarbejdere overvejer at flytte til kommunen, så er Tilflytterservice et godt sted at starte. De kan blandt meget andet vejlede om boligområder. 

Newcomer service provides help in english as well.

Pia Enemark
+45 2047 3206
piene@esbjergkommune.dk

Tilflytterservice

Vil du også bygge bolig?

Se en oversigt over de mange forskellige boligområder i Esbjerg Kommune, hvor der er parcelhusgrunde til salg.

Læs mere