FAQ

Spørgsmål? Måske kan du finde svaret herunder. Ellers er du meget velkommen til at kontakte os.

Af vores vilkår fremgår det, at kommmunen kan kræve grunden tilbageskødet, hvis byggepligten på 2 år ikke overholdes. Det betyder, at hvis du ikke har påbegyndt byggeriet af din virksomhed inden for to år, vil vi tage kontakt til dig.

 

Ved en eventuel tilbageskødning/annullering af handlen, tilbagefører kommunen den erlagte købesum og eventuelt betalte tilslutningsafgifter. Du skal som grundkøber betale et gebyr på 10.000 kr., udstykningsomkostninger og tinglysningsafgiften.

 

Hvis vi vælger ikke at gøre tilbagekøbsretten gældende, vil deklarationen om tilbagekøbsret blive aflyst, og du kan frit videresælge grunden.

 

Når først grunden er bebygget, kan du frit videresælge ejendommen.


Nogle virksomheder skal have en miljøgodkendelse før de kan starte en virksomhed, mens andre skal anmelde deres aktiviteter til vores miljøafdeling.

Alt efter din type af virksomhed, kan der være forskel på sagsbehandlingstiden. Vi tilstræber dog at have en færdig miljøtilladelse for mindre virksomheder indenfor 2-4 måneder. For større/komplekse virksomheder kan du forvente en miljøtilladelse indenfor 200 dage.

Der skal søges gennem bygogmiljoe.dk. Du er velkommen til at kontakte vores miljøafdeling, inden du starter ansøgningen.


Send gerne en kort beskrivelse af din virksomhed til vores miljøafdeling. Så kan de hjælpe med at vurdere, hvilken miljøklasse den tilhører.

 

Som udgangspunkt dækker klasserne over følgende:

  • Klasse 1: Omfatter virksomheder, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne og som således kan integreres med boliger og andre følsomme funktioner. Hovedparten af virksomhederne er forretninger, kontorer, liberale erhverv og små værksteder med butik.

  • Klasse 2: Virksomheder der giver anledning til ganske ubetydelig påvirkning af omgivelserne. Virksomhederne kan placeres i områder hvor der også findes boliger. Klassen omfatter typisk mindre virksomheder af typen bogbinderier, trykkerier, elektronik- og metalværksteder, laboratorier og fotografisk industri.

  • Klasse 3:  Virksomheder der giver anledning til en mindre påvirkning af omgivelserne - herunder fra udendørs aktiviteter. Virksomhederne bør placeres i erhvervsområder, evt. i randzonen mod følsomme naboområder. Klassen omfatter mange håndværksprægede virksomheder og visse servicevirksomheder.

  • Klasse 4: Omfatter de mindre belastende af de egentlige produktionsvirksomheder, og bør som hovedregel placeres i erhvervsområder. Klassen rummer bl.a. autoværksteder, vognmandsvirksomhed, papirvareindustri, visse levnedsmiddelindustrier og mindre overfladebehandlende virksomheder.

  • Klasse 5: Omfatter mere belastende produktionsvirksomheder/-fabrikker, og bør placeres i erhvervsområder. Klassen rummer bl.a. visse maskinfabrikker, byggeindustri, møbelindustri og farve og lakindustri.

  • Klasse 6:  Rummer en række virksomheder, der kan belaste omgivelserne i betydelig grad. Placering bør finde sted i større erhvervsområder, hvor der kan opnås tilstrækkelig afstand til naboer. Til klassen hører f.eks. savværker, slagterier og større maskin- og betonfabrikker.

  • Klasse 7: Indeholder virksomheder der kan give anledning til omfattende belastning af omgivelserne. Placering bør finde sted på arealer forbeholdt virksomheder med særlige beliggenhedskrav eller eventuelt i midten af meget store erhvervsområder. Klassen omfatter bl.a. nedknusningsanlæg for byggeaffald, bilophugningspladser, cementfabrikker og visse kraftværker.


En overkørsel er betegnelsen for, hvad der i daglig tale kaldes en indkørsel, udkørsel, opkørsel, rampe eller lignende.

Overkørsler skal altid placeres i overensstemmelse med lokalplanen for området.

Kørsel til og fra en grund skal foregå ad overkørsler som er godkendte af os.

På Esbjerg Kommunes hjemmeside kan du læse nærmere om hvad ansøgningen om etablering af overkørsel skal indeholde.

På kommuneveje udføres overkørslerne af Vej & Park eller en uddannet brolægger for ansøgerens regning. På private fællesveje stilles der ikke krav om, hvem der anlægger overkørslerne.


Kontakt Køb & Salg

Vi kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at købe eller reservere en grund.
 

Køb & Salg
Esbjerg Kommune

Lone Brink Bech 
lobb@esbjergkommune.dk
7616 1302

 

Trine Brinch Sonnichsen 
tbs@esbjergkommune.dk
7616 1312

Kommunens erhvervsliv

Vil du vide mere om erhvervslivet i Esbjerg Kommune?

Business Esbjerg er klar til at svare på dine spørgsmål og hjælpe jer godt i gang.

businessesbjerg.dk

Tilflytterservice

Hvis du eller dine medarbejdere overvejer at flytte til kommunen, så er Tilflytterservice et godt sted at starte. De kan blandt meget andet vejlede om boligområder.

Newcomer service provides help in english as well. 

Pia Enemark
+45 2047 3206
piene@esbjergkommune.dk

Tilflytterservice

Vil du også bygge bolig?

Se en oversigt over de mange forskellige boligområder i Esbjerg Kommune, hvor der er parcelhusgrunde til salg.

Læs mere